انبار داری

مقاله مدیریت انبارداری و نرم افزار انبار و حسابداری انبار

مقاله مدیریت انبارداری و نرم افزار انبار و حسابداری انبار که در زیر مطالعه میکنید با عنوان مدیریت انبارداری از گروه مهندسی صبا گردآوری و ارائه شده است.

مقدمه
انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است،همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند

و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند

چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید.

تاریخچه انبارداری و نرم افزار انبار در ایران

انبار ، انبارداری و نرم افزار انبار تنوع وپیچیدگی سازمانها مشکلات و مسائل مختلف را باخود به همراه داشت .

وچون سازگاری و هماهنگی بین بخشهای مختلف یک سازمان فقط در صورتی به وجود

انبار و نرم افزار انبارداری  ، یک از بخشهای است که به عنوان یک حلقه اصلی در هر سازمان وجود دارد با توجه به نیازهای روزافزون و متفاوت سازمانها ،

وظایف انبار  و حسابداری انبار نیز تغییر کرده و پیچیده تر شده

وهمچنین عدم آشنای بسیاری ازصاحبان کالاها با اصول جدید انبارداری متداول

: بنگاه – گاراج- تیمچه – قیصریه – بارانداز سرای تجاری و…نگهداری می شد و اغلب انبارداران و حسابداری انبار افرادی بی سواد بوده

تعریف انبار
بطورکلی انبار و انبارداری و حسابداری انبار محل و مکانی (تحت کنترل) است، که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه یا فرآورده های

انجام خدمات استفاده می شود و تحت کنترل انبار می باشد، کالا نامیده می شود.


نمایش 1 نتیحه