فروش

نرم افزار فروش و مدیریت مشتریان

نرم افزار فروش و مشتریان و حسابداری فروش در خصوص ثبت فاکتور و برگشت از فروش و پیش فاکتور استفاده می شود

فروش، انتهای ترین عملیات بازاریابی در یک معامله و شروع یک رابطه بلند مدت با مشتری است

فروشندگی، حرفه ای پیچیده و سخت بوده و موفقیت در گرو برخورداری

از مهارت های فنی و تخصصی، ارتباطی و تعاملی با انسان ها است.

مصرف کنندگان در صورتی که به حال خود رها شوند به طور معمول محصولات یک مؤسسه را به حد کافی نخواهند خرید.

بنابراین، این وظیفه فروشنده است که با استفاده از تکنیک­ های نوین بازاریابی محصول خود را به بهترین وجه بفروشد.

در یک تعریف کامل­تر می توان گفت که فروشنده،

بازاریاب یا ویزیتور کسی است به عنوان سفیر شرکت با مشتری ملاقات می کند

و با استفاده از ابزارها و مهارت­ های ادارکی،

انسانی، ارتباطی و تخصصی یک تعامل سازنده بین مشتری و شرکت برقرار می­ سازد.

بنابراین برای داشتن فروش بهتر توجه به ۳ مهارت زیر لازم و ضروری است:

  1. مهارت ادارکی: شامل درک، شناخت، تحلیل، پیش­ بینی و تصمیم
  2. درست در مورد عناصر مختلف بازار و طرفین معامله.
  3. مهارت انسانی، ارتباطی: شامل تأثیر و نفوذ در دل­ ها،
  4. همراه سازی، ترغیب و تأثیرگزاردن بر فرآیند فروش.
  5. مهارت فنی و تخصصی: آشنایی با ویژگی­ های فنی مهندسی محصول،
  6. تخصص و مهارت شغل فروشنده.

نمایش 1 نتیحه